AMOR VACUI, LIEFDE VOOR DE LEEGTE


Hans Fohan ordent zijn gedachten en creëert ruimte voor het mysterie van de leegte. Zijn werk is herleid tot de pit, die meer vertelt dan de rucht zelf. De eenvoud, mits juist opgevat, brengt dan weer een juiste opheldering, diepgaand en elegant. Zijn schilderkunstige visie gaat radicaal in tegen de gangbare overtuiging van wat en hoe moet worden geschilderd.

Zijn biomorfe vormen zijn ingetogen explosies van de vlek die hardnekkig intrigeert maar geen conventioneel recht krijgt op directe affectie. De vlek, het symbool van de 21 ste eeuw, is op heden een zelden ontweken dialoog. Het veranderend klimaat en zijn vluchteling staan centraal en wijzen ons op de groei en het verval van de tijd. Amor Vacui staat voor de stille roep van de andere mens die zich ook karakteriseert. De vlek beklemtoont zijn aanwezigheid, vraagt ruimte en wijst ons op zijn absolute bestaansrecht.